Om

Föreningen Hållbara Blädinge


2008 startades Hållbara Blädinge som en undersektion till Föreningen Blädingegården i Blädinge.

Ett projekt som startades med hjälp av ett Leader Linnéprojekt.

Vår måösättning var att bidra till en hållbar utveckling i bygden som leddde till


En mindre klimatpåverkan

En ännu trivsammare och hälsosammaremiljö att bo i

En ökad lokal ekologisk livsmedesproduktion


Vad har då hänt fram tills hösten 2023 då vi blivit en egen föreningHållbara Blädinges arrangemang har bara växt och växt. Idag har vi ett besöksantal på runt 2000 besäkare på våra mässor, Trädgårdsdag och Skördemässa som vi har på vårt fantastiska TYROLEN i Blädinge.

Utställarna är idag mellan ca 40-60 st.

Vi har även haft några Temaföreläsningar inom odling, hållbar mat m.m.


Vi har fått en ökad gemenskap runt om i bygden. Det är runt 40 st ideella krafter som hjälper till vid våra olika arrangemang.