Föreningen

Hållbara Blädinge bildade en egen förening 20230928

Vill du veta mer om våra projekt i Hållbara Blädinge eller du känner för att hjälpa till på något sätt - tag då kontakt med någon i styrelsen 


Styrelsen

Lisbeth Hellström, ordf. 0472-41069, 072-7411882

Gunilla Nilsson, vice ordf. 070-7577504

Christel Gustafsson, sekreterare 0472-552026, 070-1853234

Britt-Marie Gustavsson 070-2201747

Annelie Söderberg, kassör 070-6284069

Camilla Ring, 070-5554303

Britt-Marie Svensson, 070-3252304

Helena Gullberg, suppl. 072-3109701

Rebecca Borg Söderkvist, suppl. 070-5177243


Föreningens organisationsnummer:

802545-0993

Swish:

1230910513

Bank Giro:

848-1905





Föreningens stadgar