GDPR

HÅLLBARA BLÄDINGE

www.hallbarabladinge.se

www.bladinge.se

GDPR

Information om hur vi hanterar dina personliga uppgifter när den nya datalagen träder i kraft.

Vi kommer att hantera dina persinliga uppgifter med största försiktighet. Vi har ett register med

dina kontaktuppgifter som namn, adress, tel.nr och mailadress. Uppgifterna används för att kunna skicka inbjudningar till ev. kommande arrangemang, När du anmäler dig genom betalning eller deltar på något av våra arrrangemang ger du ditt samtycke till att vi får använda dina uppgifter.

Har du ev. några synpunkter eller frågor, kontakta kgjvn.nilsson@gmail.com

Uppdaterad 2018-05-20